Standardowe rozwiązania paletyzacji

PAL 0

Półautomatyczna linia paletyzująca cechuje się najprostszą, najmniej skomplikowaną budową celi paletyzacji, przy jednoczesnym osiągnięciu zadowalającej wydajności produkcji. Ten rodzaj zrobotyzowanej paletyzacji wymaga asysty operatora.

Robot przemysłowy ustawiony w centrum układu, wyposażony w chwytak rzędowy pozwala na ergonomiczną dystrybuuje paczek na jedną lub dwie stacje odkładcze. Centrowanie (montowane do podłoża) jednoznacznie ustala miejsce ustawienia palety przez co czas jej wymiany jest ograniczony do minimum. Obecność palety jest monitorowana przez system czujników.

Chwytak rzędowy obsługuje zarówno zgrzewki jak i kartony. Maksymalna masa obsługiwanego towaru to 80 kg. Zestaw trzech transporterów wprowadzających produkty do celi paletyzacji umożliwia ich policzenie i przygotowanie odpowiednio dużej paczki do poboru przez chwytak. Ten system przeznaczony do paletyzacji w fabryce może być wyposażony w składane ssawki (montowane bezpośrednio na chwytaku) oraz magazynek przekładek co pozwoli na stabilniejsze ułożenie palety.

Potykacz montowany do boku transportera wjazdowego pozwala na obrócenie paczek podczas wjazdu co zwiększa ilość możliwych ustawień produktów i wykorzystanie całej powierzchni palety. Kompaktowe wygrodzenie zewnętrzne wyposażone w ryglowane drzwi bezpieczeństwa zabezpieczana operatorów przed celowym lub nieumyślnym wejściem w zasięg pracy robota. Wejście do wnętrza celi (np. w celu wymiany palety) jest możliwe po wcześniejszym wciśnięciu przycisku.

Po zakończeniu cyklu pracy układ zezwala na wejście odłączając elektrycznie wszystkie mogące się poruszać części linii. Układ PAL 0 może być doposażony w owijarkę półautomatyczną ustawianą w miejscu najwygodniejszym dla operatora.

Półautomatyczne linie paletyzujące TES sprawdzą się w paletyzacji oleju, paletyzacji mrożonek, paletyzacji bloków sera, paletyzacji piwa, paletyzacji wody, paletyzacji napojów oraz wielu innych zastosowaniach. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o naszych projektach na bazie systemu PAL 0.

Actas

Jeden z naszych projektów wiązał się ze stworzeniem systemu paletyzacji dla producenta octu. Nasz klient zamówił rozwiązanie pod paletyzację szklanych butelek w kartonach. Linia została zaprojektowana, aby obsługiwać pojemniki o objętości 0,5l oraz 1l. Podczas pracy, robot wyposażony w chwytak widłowy podnosi do 3 kartonów na raz oraz układa 4 warstwy na jednej palecie. Robot używa 2 miejsca odkładcze naprzemiennie, dzięki czemu pełna paleta może być zabrana przez operatora, a w tym samym czasie kolejna jest załadowywana. Nowa, pusta paleta jest umieszczana manualnie. W rezultacie, osiągnięto paletyzację o wydajności 10 kartonów na minutę.

PAL 1/ 2/ 3/ 4

Paletyzacja automatyczna PAL 1, PAL 2, PAL 3 oraz PAL 4 z racji rozbudowanego systemu dystrybucji palet, pozwala na zwiększenie wydajności pracy oraz odciążenie pracy operatorów. Ten rodzaj paletyzacji zrobotyzowanej nie wymaga obecności osoby obsługującej.

Magazynek palet o pojemności maksymalnej 15 palet EURO/CHEP lub 30 palet DHP po jednorazowym załadowaniu zapewni (w zależności od wydajności linii) do kilku godzin pracy bez interwencji operatorów. Czujniki zamontowane na magazynku zawczasu poinformują operatora o konieczności dopełnienia zasobnika. System transportu rolkowego jak i łańcuchowego przechwyci paletę z magazynka, przetransportuje i wycentruje ją w miejscu paletyzacji. Możliwość ustawienia robota nad rolkami lub na postumencie osobnym pozwoli na dopasowanie się do każdej linii i zniwelowanie niepotrzebnych ruchów podczas pracy. Dzięki temu, układanie towarów na palecie jest jeszcze bardziej efektywne.

Automatyczna owijarka ustawiona w linii transportu paletowego owija palety folią stretch z wydajnością do kilkudziesięciu na godzinę.

Podobnie jak w rozwiązaniu PAL 0 układ paletyzacji przemysłowej posiada w standardzie system modułowych/rolkowych transporterów wjazdowych, chwytak dopasowany do obsługiwanego produktu oraz opcjonalny magazynek przekładek. Wygrodzenie paletyzacji zostało powiększone o dodatkową celę, która umożliwia wejście do jednej z nich bez wpływu na pracę drugiej (dołożenie przekładek bez wpływu na pracę owijarki lub wymianę folii stretch bez wpływu na proces paletyzacji).

Całości dopełniają kurtyny świetlne, które podłączone w obwód bezpieczeństwa chronią dostępu do cel jednocześnie zapewniając przejazd palet między celami oraz wyjazd gotowej palety z produktem w miejsce odbioru przez operatora.

Kompletne systemy automatyzacji produkcji od TES usprawnią układanie i paletyzację towarów w twojej fabryce. Nasze maszyny sprawdzają się w paletyzacji napojów, jak na przykład: paletyzacja piwa, paletyzacja wody, paletyzacja soków, jak również, paletyzacja oleju, paletyzacja mrożonek, a nawet paletyzacja bloków sera. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o naszych projektach na bazie systemów PAL 1/ 2/ 3/ 4/.

Wysowa Zdrój

Rozwiązanie dla końcówki linii technologicznej dla firmy Wysowa-Zdrój została stworzona na bazie systemu PAL 1. Ten producent wody mineralnej potrzebował systemu paletyzacji dla butelek PET o pojemności 0,5l, 0,7l oraz 1,5l pakowanych w zgrzewki 6 i 12-paków. Paletyzacja rozpoczyna się od wydania pustych palet z magazynku palet, które przemieszczają się na transporterach rolkowych pod postumentem robota. Następnie, robot wyposażony w chwytak tarciowy układa warstwy produktu, jednocześnie umieszczając przekładki pomiędzy każdą z nich. Po podniesieniu butelek, chwytak może odłożyć rząd zgrzewek na raz lub w dwóch etapach, odpowiednio ustawiając drugą część. Układanie ma miejsce na transporterach, więc kiedy wszystkie 6 warstw jest na miejscu, paleta jest przenoszona na stanowisko do owijania palet w tej samej linii. Po wyjeździe z owijarki ramieniowej, proces paletyzacji jest zakończony.

Nasi klienci, którzy posiadają linie technologiczne do produkcji jedzenia, napojów czy detergentów, zazwyczaj wybierają rozwiązania paletyzacji standardowej. W zależności od rozmiaru, wagi oraz rodzaju opakowania zbiorczego, nasze standardowe systemy paletyzacyjne będą obsługiwać tacki kartonowe, pudła kartonowe, zgrzewki lub plastikowe skrzynie. Paletyzatory TES są zaprojektowane, aby być uniwersalne i obsługiwać wiele rodzajów pojemników, w tym: paletyzację pojemników TETRAPACK, paletyzację puszek, paletyzację butelek PET, paletyzację szklanych butelek lub paletyzację słoików.

Najważniejsze cechy paletyzatorów opakowań zbiorczych TES, to:

• Obsługa dowolnie upakowanych pakietów o każdej wielkości
• Swoboda ustawiania pakietów na palecie
• Obsługa pojemników okrągłych, owalnych i innych o nieregularnych kształtach
• Możliwość obsługi kilku rodzajów produktów na tej samej maszynie paletyzującej
• Łatwe przezbrojenie dla pakietów o różnych rozmiarach
• Możliwość przygotowania i przeniesienia całej warstwy produktów
• Oryginalne rozwiązanie dla podawania przekładek
• Dopasowanie pod palety typu EURO, DHP oraz CHEP