Aplikacja kleju

Urządzenie to jest przeznaczone do aplikacji natryskowej kleju poliuretanowego jednoskładnikowego. Urządzenie zostało skalibrowane dla kleju o lepkości ok. 1000mPas.