Winda do kartonów

Bardzo często wybieranym przez klientów wyposażeniem opcjonalnym jest winda do kartonów lub koszy z preformami. To urządzenie hydrauliczne ułatwia i jednocześnie przyspiesza operację dostarczania preform do kosza zasypowego produkowanych maszyn rozdmuchowych przez firmę TES. Operator przy pomocy wózka widłowego wprowadza opakowanie kartonowe lub kosz z preformami do wnętrza windy. Po naciśnięciu przycisku uruchamiającego windę następuje automatycznie uniesienie i obrót kartonu lub kosza, a w konsekwencji jego opróżnienie i dostarczenie preform do kosza zasypowego maszyny rozdmuchowej.