System Eco Power Recuperation

W standardowych maszynach rozdmuchowych powietrze chłodzące piec nagrzewający jest usuwane do otoczenia powodując duże straty energii. W maszynach rozdmuchowych produkowanych przez firmę TES zastosowano innowacyjny system ponownego użycia gorącego powietrza z pieca nagrzewającego do wstępnego nagrzewania preform. Rozwiązanie to zapewnia znaczną oszczędność energii zużywanej do nagrzewania preform i jest rozwiązaniem stosowanym jedynie w maszynach rozdmuchowych produkowanych przez firmę TES.