Specjalne rozwiązania paletyzacji

W TES specjalizujemy się w automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. Jako firma inżynieryjna, jesteśmy w stanie zaprojektować i dostarczyć systemy automatycznej paletyzacji pod klucz. Oprócz paletyzacji standardowej, oferujemy również paletyzatory na zamówienie. Czasami nasi klienci poszukują specjalnych maszyn będących w stanie obsłużyć paletyzację pustych butelek, paletyzację worków, paletyzację bloków sera, paletyzację delikatnych lub luźno pakowanych towarów, jak na przykład ustawianie pojedynczych butelek na palecie.
Sprawdź portfolio wdrożonych przez nas unikatowych systemów paletyzujących. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółową wyceną projektu, skontaktuj się z nami.

1. Paletyzacja Akumulatorów dla Excide

Ten system paletyzacji obsługuje 4 linie doprowadzające produkt o różnej prędkości. Linie produkcyjne kumulują się w centralnym systemie paletyzacyjnym, gdzie 2 roboty układają akumulatory w sposób ciągły. Każdy z robotów obsługuje 2 linie na raz i układa produkty na dwóch stanowiskach paletyzacyjnych. Roboty pracują równocześnie i przenoszą akumulatory o różnych rozmiarach (od 175×175 do 275×520 mm) i wadze (od 10 do 63 kg). Jeden robot jest w stanie spaletyzować 840 małych akumulatorów samochodowych lub 360 dużych akumulatorów ciężarowych.

Uniwersalny chwytak dostosowuje się do różnych wymiarów akumulatorów. Urządzenie może chwycić 1, 2 lub cały rząd akumulatorów w zależności od oczekiwanego ułożenia na palecie. Różne kombinacje chwytów pozwalają na chwytanie jednego typu produktu nawet w 5 konfiguracjach. Skomplikowane układy produktu na palecie osiągnięto poprzez zastosowanie orientatora, obracającego produkty, przygotowującego rząd do pobrania przez chwytak). Warstwa akumulatorów liczy od 7 do 17 akumulatorów, a w zależności od wagi każdej z nich, dobierana jest odpowiednia przekładka.

PALETYZACJA AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH:

PALETYZACJA AKUMULATORÓW DLA CIĘŻARÓWEK:

Linia paletyzująca synchronizuje wiele urządzeń: magazyn palet, magazyn przekładek, owijarkę, etykieciarkę, systemy transportowe z obrotnicami, transportery doprowadzające wraz z orientatorami i układami centrującymi akumulatory). Co więcej, linia paletyzująca jest podzielona na trzy cele – serwis robota, czy owijarki odbywa się bez zakłócania pracy innych urządzań znajdujących się w sąsiadujących celach.

2. Paletyzacja Mięsa dla StarMeat

Zaprojektowanie paletyzacji bloków mięsa było wyzwaniem ze względu na zwiększone wymagania w zakresie higieny oraz nieregularne wymiary produktów. Sztuki mięsa często były niewymiarowe, co powodowało wystawanie produktu poza wyznaczony obszar lub wolne przestrzenie pomiędzy porcjami.

Rozwiązaliśmy ten problem instalując system przezbrajania, który pozwolił na weryfikację rozmiaru sztuki mięsa. Zastosowaliśmy wagi oraz urządzenia X-ray sprawdzające obecność niepożądanych produktów. Porcje, które przekraczają dozwolone normy są ręcznie usuwane z linii przez operatora. Możliwe jest również użycie systemów wizyjnych rozpoznających ułożenie produktu i jego ewentualne wady.

Urządzenia peryferyjne w linii paletyzującej obejmują: robot 4-osiowy, owijarkę, maszynę etykietującą i wagę. System obsługuje jeden blok mięsa w 4 sekundy. Co więcej, każda spaletyzowana warstwa zawiera 4 porcje produktu i jest zabezpieczana folią stretch. Dzięki temu rozwiązaniu TES, na palecie mieści się 17 warstw produktu, a całkowita wydajność paletyzacji wynosi 900 sztuk na godzinę.

3. Paletyzacja Preform do Puszek PET dla Esterform

TES stworzył kompaktowe rozwiązanie dedykowane dla zautomatyzowanego pobierania preform z wtryskarki i ich paletyzacji. Zarówno, wtryskarka jak i roboty paletyzujące są w pełni zintegrowane. System łączy 2 roboty współpracujące ze sobą w jednej celi, chronione przed zderzaniem się. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca, robot paletyzujący został umieszczony na prowadnicach liniowych.

Wyprodukowane elementy są podawane przez automatycznie sterowane drzwiczki. Pierwszy robot zajmuje się odbiorem preform z wtryskarki i odłożeniem ich na specjalny stół dostosowujący rozstaw preform do tacek klienta. Następnie, drugi robot odkłada preformy na tackę. Ponieważ, preformy do puszek PET są lekkie, zastosowano chwytaki podciśnieniowe.

Linia paletyzacji jest wyposażona w dedykowany magazynek obrotowy z tackami na preformy – to sprawdzone rozwiązanie stosowane w innych realizacjach TES. Automatyczny magazynek tacek może być uzupełniany w trakcie pracy robota, aby utrzymać stałą wydajność. Co ważne, system pozwala na pobieranie tacek z tej samej wysokości – to pozwala na mniej skomplikowane programowanie ruchów robota i samej konstrukcji chwytaka. Magazynek tacek jest również wyposażony w dodatkowe miejsce odkładcze „szufladę kontrolną” do której robot (po wezwaniu operatora) odkłada uzupełnioną tackę z preformami w celu ręcznej kontroli jakości.

Uzupełnione tacki trafiają do jednego z dwóch stanowisk paletyzacyjnych. Dzięki automatycznemu pomiarowi wysokości palety, po załadowaniu mogą być odebrane bez zakłócania procesu. Ponadto, w każdej chwili, klient może rozbudować system paletyzacji o automatyczny magazyn palet, owijarkę czy inne rozwiązania technologiczne.

4. Paletyzacja pojedynczych 5-litrowych butelek PET dla firmy Masspol

Jeden z naszych klientów zajmujących się produkcją wody mineralnej zamówił kompletną linię rozlewniczą na bazie synchrobloku. Jako jedna z firm tworzących STM Group, TES powierzono zaprojektowanie i skonstruowanie końcówki linii technologicznej. Projekt zakładał przystosowanie systemu do bardzo lekkiej i niestabilnej butelki 5-litrowej, która jest węższa i wyższa od standardowego modelu. Oryginalny projekt butelki pozwolił na zwiększenie ilości pojemników na palecie – ze 108 do 162!

Proces paletyzacji rozpoczyna się od dividera butelek, który doprowadza 2 linie produktu do systemu przygotowania warstwy. Aby ją utworzyć, rząd 6 butelek zostaje zepchnięty na transporter taśmowy do momentu, kiedy wszystkie 54 sztuki są ustawione na warstwie palety. Następnie, warstwa jest przenoszona przez chwytak rolkowy. Aby zoptymalizować wydajność układania warstw, urządzenie zostało wyposażone w chwytaki próżniowe podnoszące kartonowe przekładki w tym samym czasie.

Magazyn palet przechowuje do 15 EURO palet i automatycznie wprowadza je do linii paletyzującej. Puste palety są przenoszone przez transportery rolkowe z obrotnicą do jednego z dwóch miejsc odkładczych. Ponieważ 5-litrowe butelki PET nie zostały owinięte folią termokurczliwą i spakowane w pakiety, stanowisko owijania palet jest zintegrowane z miejscami odkładczymi. W rezultacie wyeliminowaliśmy konieczność transportu palet, które są zabezpieczane folią stretch w na owijarce ze stołem obrotowym. Pracując z prędkością 4000 bph, system paletyzacji odpowiada wydajności reszty linii produkcyjnej.

5. Paletyzacja pustych butelek PET dla firmy Retal

Projekt paletyzacji bustych butelek PET wiązał się ze specyficznymi wymogami i trudnościami. Inżynierowie TES musieli wziąć pod uwagę charakterystyczne cechy butelek PET wychodzących prosto z maszyny rozdmuchowej, w przeciwieństwie do tych, które mogły ostudzić się po procesie produkcyjnym. Co więcej, pojemniki PET okazały się być bardzo wrażliwe na najmniejsze zmiany otoczenia, takie jak przeciąg. Ponadto, fakt, iż każda z butelek PET posiada trochę inny środek ciężkości, sprawił, że realizacja tego systemu paletyzującego okazała się być jeszcze bardziej wymagająca.

Te nadzwyczajne warunki wymagały dokładnych ruchów maszyny. Naszą odpowiedzią był kompaktowy i skalowalny system, gotowy do pracy z maszynami rozdmuchowymi o różnych wydajnościach. Adaptując system paletyzujący do istniejącej linii do rozdmuchu butelek PET, upewniliśmy się, że maszyna paletyzująca poradzi sobie z butelkami o zróżnicowanych kształtach i objętościach, od 150 do 500ml. Osiągając wydajność na poziomie 5000 bph, paletyzator obsługuje 12 różnych formatów butelek PET.

Puste butelki PET są przenoszone za pomocą noży powietrznych do stanowiska przygotowawczego. Divider butelek może być z łatwością przezbrojony, aby w danym momencie odpowiadał parametrom paletyzowanych pojemników. W zależności od wielkości palety i formatu butelki, system zlicza i przygotowuje rząd butelek do wprowadzenia na stół paletyzujący. Podczas formowania warstwy, butelki PET są zabezpieczone prowadnicami stabilizującymi.

Robot paletyzujący jest wyposażony w dwa rodzaje chwytaków: tarciowy przenosi całą warstwę butelek na paletę, a chwytaki próżniowe pobierają przekładkę i umieszczają ją na każdej skompletowanej warstwie butelek. Po zapełnieniu, paleta jest przemieszczana transporterami rolkowymi do automatycznej wiązarki, która pionowo owija produkt dwoma taśmami. Na koniec, paleta wjeżdża do owijarki ramieniowej z dociskiem górnym. Cykl paletyzacji jest zakończony po odebraniu przygotowanej palety przez operatora.

6. System paletyzacji na bazie 2 robotów 2 o 4 funkcjach dla firmy Daruvar

To rozwiązanie zostało zaprojektowane dla drugiego najstarszego browaru w Chorwacji. Skonstruowany na bazie 2 robotów, system paletyzacji służy jako końcówka linii produkcyjnej dla 3 niezależnych linii rozlewniczych: dla puszek, butelek PET oraz butelek szklanych. Wyzwaniem okazała się dystrybucja palet wewnątrz celi, ponieważ były one wprowadzane z magazynku palet, jak również pochodziły z procesu depaletyzacji. Po drugie, TES musiało połączyć funkcje depaletyzującąpaletyzującą na jednym robocie.

Pierwszym krokiem była integracja istniejącego systemu dla szklanych butelek zwrotnych o wydajności 20 000 bph. Jeden robot podnosi 8 skrzyni na raz, na zmianę depaletyzującpaletyzując skrzynie (4×5) z pustymi lub pełnymi butelkami. Podczas pracy linii do szkła, palety są wymieniane 1 do 1. Kiedy zakończy się rozładowywanie pustych butelek, paleta EURO jest przenoszona transporterami łańcuchowymi na stanowisko paletyzujące. Alternatywnie, może być ona umieszczona w magazynku palet znajdującego się obok.

Ten sam robot może zostać przezbrojony do obsługi zgrzewek butelek PET. W tym celu, zaprojektowaliśmy dwa rodzaje wymiennych chwytaków, odkładanych na wyznaczone stanowiska. Co istotne, ich wymiana zajmuję zaledwie minutę. Zadaniem operatora jest przełączenie złącza elektrycznego, źródła sprężonego powietrza oraz 4 klamr zabezpieczających. Robot paletyzujący automatycznie zmienia pozycję dopasowując się pod wybrany chwytak. Paletyzacja sześciopaków 2-litrowych butelkami PET przebiega z prędkością 3000 bph.

Drugi robot w systemie obsługuje wyłącznie paletyzację puszek z wydajnością 15 000 cph. Pojedyncza warstwa produktów składa się z pakietów 6×4 (tacka + folia) lub pakietów 3×2 oraz 2×2 (folia). Cztero- i sześciopaki, które przyjeżdżają w dwóch osobnych liniach są łączone na jednej palecie. Po ułożeniu 8 warstw, paleta jest zabierana do owijarki ramieniowej z dociskiem górnym. Owijarka jest uniwersalna i nadaje się do paletyzacji również innych produktów. Co ważne, linia paletyzacji puszek działa niezależnie, podczas gdy drugi robot paletyzuje butelki szklane lub butelki PET. Dodatkowo, bufor zapewnia płynny przebieg całego procesu.

System jest wyposażony w 2 automatyczne magazynki palet (każdy mieszczący po 15 EURO palet), co pozwala na transportowanie ich w dowolne miejsce układania zarówno podczas depaletyzacji, jak i paletyzacji. Każde stanowisko paletyzacji posiada własny magazyn przekładek. Dodaliśmy również duże panele obsługi dla zwiększonej wygody i efektywności pracy. Oprócz uzupełnienia folii stretch oraz palet, ten system paletyzacji nie wymaga nadzoru operatora.