System Eco Power Heating

Innowacyjny system nagrzewania preform za pomocą lamp emitujących promieniowanie podczerwone sterowany za pomocą dedykowanych regulatorów mocy. System ten umożliwia precyzyjną i płynną regulację temperatury nagrzewania preform. Temperatura preform mierzona jest poprzez zespół pirometrów, na podstawie której system automatycznie dostosowuje moc promieniowania podczerwonego, aby temperatura preform była stabilna niezależnie od zmiany temperatury otoczenia. Nie są wymagane żadne czynności wykonywane przez operatora maszyny rozdmuchowej.