System Eco Power Diagnostic

Automatyczna kontrola wszystkich procesów zachodzących w maszynie rozdmuchowej poprzez zespół czujników zintegrowanych z wyspecjalizowanym sterownikiem kontrolującym wszystkie operacje technologiczne. W przypadku awarii lub zatrzymania się maszyny rozdmuchowej na panelu sterującym LCD pojawiają się informacje o przyczynach powstałego problemu. Dzięki temu systemowi znacznie ułatwiono operatorowi obsługę maszyny.