Polityka prywatności

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest TES sp. z o.o. z siedzibą w Kowale (80-180) ul. Magnacka 6, KRS: 0000063570, NIP: 5830004389, tel. +48 58 301 71 81, e-mail: info@tes.com.pl, zwana dalej Administratorem.
  2. Administrator przetwarza Państwa dane wyłącznie w celu nawiązania kontaktu i udzielania odpowiedzi na Państwa wiadomość.
  3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne aby Administrator skontaktował się z Państwem. Podstawą przetwarzania danych jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi hostingu na rzecz Administratora.
  5. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ich przeniesienia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  6. Państwa dane będą przechowywane do czasu skontaktowania się z Państwem przez Administratora.
  7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.