Urządzenie do badania szczelności gazomierzy

Automatyczne urządzenie do badania szczelności gazomierzy. Posiadająca sześć uniwersalnych stanowisk maszyna przystosowana jest do obsługi różnych typów gazomierzy. Pomiar odbywa się automatycznie, maszyna przypisuje klasę dokładności każdej sztuce. Poprzez wizualne zeskanowanie kodu kreskowego identyfikuje i zapisuje informacje w bazie danych.