Paletyzcja puszek

Obsługa zgrzewek puszek o dowolnej wielkości, w zróżnicowanych pakietach
• możliwość obsługi kilku typów produktu na jednej maszynie
• łatwość przezbrajania pomiędzy obsługiwanymi rozmiarami zgrzewek
• dowolność w konfigurowaniu układu zgrzewek na palecie
• możliwość przygotowania oraz przenoszenia całej warstwy
• obsługa palet EUR, DhP, ChEP*