Paletyzacja akumulatorów

Skomplikowana linia paletyzacji akumulatorów z 4 różnych linii produkcyjnych, obsługiwana przez 2 roboty z uwzględnieniem automatycznej owijarki palet
• obsługa szerokiego zakresu wymiarów akumulatorów bez przezbrojeń mechanicznych, od niewielkich akumulatorów samochodowych do 60-kilogramowych akumulatorów dedykowanych samochodom ciężarowym
• kumulacja różnych linii produkcyjnych w centralnym układzie paletyzującym
• synchroniczna praca robota obsługującego kilka linii, o różnej wydajności w trybie ciągłym
• możliwość rozszerzenia układu paletyzacji o urządzenia pakujące, etykietujące oraz systemy kontroli jakości