Technologia EcoPower Innovation System

Produkowane maszyny rozdmuchowe wyposażone zostały w innowacyjny system ECO Power Innovation System® składający się z wielu zaawansowanych rozwiązań technicznych zapewniających wysoką jakość produkowanych opakowan PET, a jednocześnie maksymalną oszczędność energii elektrycznej. Dzięki zastosowaniu ECO Power Innovation System®:

  • zminimalizowano straty preform podczas produkcji,
  • zmniejszono zużycia energii potrzebnej do wyprodukowania określonej ilości butelek,
  • zapewniono wysoką jakość i powtarzalność produkowanych opakowań PET,
  • zminimalizowano liczbę czynności obsługowych podczas eksploatacji maszyny,
  • zapewniono łatwa obsługę maszyn rozdmuchowych poprzez inteligentny interfejs.

W skład ECO Power Innovation System® wchodzą: